Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Newcastle

Úc
Rankings:
  • 257 QS World University Rankings 2014
  • 298 QS World University Rankings 2013
  • 265 THE World University Rankings 2013-2014
  • 262 THE World University Rankings 2014-2015
  • 256 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Engineering 3 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ