Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Duke Kunshan University

Kunshan, Jiangsu, China
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 219,090,909 mỗi year
Mật độ sinh viên Medium
Sinh viên quốc tế 40%
Loại trường Tư thục

Về Duke Kunshan University

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 12

Accounting and Finance 1 Applied and Pure Sciences 5 Business and Management 1 Health and Medicine 4 Humanities & Social Sciences 2 Law 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ