Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Jilin Animation Institute

Changchun, Jilin, Trung Quốc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Các khóa học có sẵn 13

Business, Management 1 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 6 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ