Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Shanghai Jiao Tong University

Trung Quốc
Rankings:
  • 28 2014 QS University Rankings: Asia
  • 104 QS World University Rankings 2014
  • 123 QS World University Rankings 2013
  • 337 THE World University Rankings 2013-2014
  • 295 THE World University Rankings 2014-2015
  • 70 QS World University Rankings 2015
  • 62 QS World University Rankings 2018
  • 22 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 21

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 6 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Creative Arts & Design 2 Engineering 4 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 2 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Chia sẻ