Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Southern University of Science and Technology (SUSTech)

Guangdong, Trung Quốc
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 14,051,522 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 11

Applied, Pure Sciences 7 Computer Science, IT 1 Engineering 5

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ