Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Eberhard Karls University of Tübingen

Aichtal, Baden-Wurttemberg, Đức
Rankings:
  • 141 QS World University Rankings 2014
  • 134 QS World University Rankings 2013
  • 223 THE World University Rankings 2013-2014
  • 113 THE World University Rankings 2014-2015
  • 173 The Times And Sunday Times University League Tables: UK
  • 164 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 57

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 13 Business, Management 3 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 1 Health and Medicine 3 Humanities & Social Sciences 38 Mass Communication & Media 1 Sports Science 1

Liên hệ

Chia sẻ