Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

IUBH University of Applied Sciences Campus Studies

Berlin, Đức
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 897 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 80%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 44

Accounting & Finance 5 Aviation 5 Business, Management 27 Computer Science, IT 9 Engineering 2 Health and Medicine 3 Hotel Management & Hospitality 6 Humanities & Social Sciences 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ