Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Ruhr University Bochum

Herne, North Rhine-Westphalia, Đức
Rankings:
  • 388 QS World University Rankings 2014
  • 366 QS World University Rankings 2013
  • 383 THE World University Rankings 2013-2014
  • 386 THE World University Rankings 2014-2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 32

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 12 Architecture, Building 2 Business, Management 3 Computer Science, IT 5 Creative Arts & Design 1 Engineering 8 Humanities & Social Sciences 10 Law 2 Sports Science 1

Liên hệ

Chia sẻ