Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bayreuth

Đức
Rankings:
  • 305 THE World University Rankings 2013-2014
  • 355 THE World University Rankings 2014-2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ