Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong, New Territories
Rankings:
  • 6 2014 QS University Rankings: Asia
  • 129 THE World University Rankings 2014-2015
  • 46 QS World University Rankings 2014
  • 109 THE World University Rankings 2013-2014
  • 39 QS World University Rankings 2013
  • 51 QS World University Rankings 2015
  • 138 THE World University Rankings 2015-2016
  • 6 QS University Rankings: Asia 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 31

Accounting & Finance 4 Applied, Pure Sciences 6 Architecture, Building 1 Business, Management 8 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 4 Education and Teaching 5 Engineering 7 Health and Medicine 6 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 1 Mandarin (Chinese Language) 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ