Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong Design Institute (HKDI)

Hong Kong
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Medium
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Về Hong Kong Design Institute (HKDI)

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 12

Architecture, Building & Planning 2 Creative Arts & Design 10

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ