Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong Design Institute (HKDI)

Hong Kong
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 13,295,455 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Về Hong Kong Design Institute (HKDI)

Các kháo học có sẵn 12

Architecture, Building & Planning 2 Creative Arts & Design 10

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ