Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong Design Institute (HKDI)

Hong Kong
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 13,295,455 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 12

Architecture, Building 2 Creative Arts & Design 10

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ