Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Debrecen

Hungary
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Agriculture Studies 1 Applied, Pure Sciences 1 Aviation 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Engineering 1 English Language 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ