Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Pecs

Hungary
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 18,380,051 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 English Language 1 Health and Medicine 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ