Universities & colleges in Indonesia with courses in Khoa học xã hội và nhân văn

Indonesia × Khoa học xã hội và nhân văn ×
Universitas Nasional
Daerah Khusus Ibukota Jkt, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
3 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Universitas Pancasila
Daerah Khusus Ibukota Jkt, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses