Universities & colleges in Indonesia with courses in Mass Communication & Media

Indonesia × Truyền thông và phương tiện đại chúng ×
Đại học Quốc tế BINUS
Daerah Khusus Ibukota Jkt, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
2 Truyền thông và phương tiện đại chúng courses
Universitas Indonesia
Jawa Barat, Indonesia
1 Truyền thông và phương tiện đại chúng courses
Universitas Mulawarman
Kalimantan Tim., Kalimantan Timur, Indonesia
1 Truyền thông và phương tiện đại chúng courses