Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ