Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

American College Dublin

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 18,380,051 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Business, Management 3 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 3 Mass Communication & Media 2 MBA 2

Liên hệ

Chia sẻ