Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

College of Computing Technology

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 34,134,380 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 2%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Business, Management 3 Computer Science, IT 5 Engineering 1

Liên hệ

Chia sẻ