Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Dundalk Institute of Technology (DKIT)

Louth, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Education and Teaching 1 Engineering 2 Hotel Management & Hospitality 2 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Chia sẻ