Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Institute of Technology Blanchardstown (ITB)

Dublin, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 25%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Engineering 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ