Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Institute of Technology Tralee

Aligarh, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 20

Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 3 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 2 Engineering 1 Health and Medicine 3 Hotel Management & Hospitality 4 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ