Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Letterkenny Institute of Technology (LYIT)

Donegal, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Architecture, Building 1 Business, Management 3 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 2 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ