Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Maynooth University

Kildare, Ireland
Rankings:
  • 49 THE Young University Rankings 2017
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 13%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 2 Engineering 2 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ