Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

National University of Ireland, Galway (NUI Galway)

Aligarh, Ireland
Rankings:
  • 280 QS World University Rankings 2014
  • 284 QS World University Rankings 2013
  • 263 THE World University Rankings 2014-2015
  • 331 THE World University Rankings 2013-2014
  • 271 QS World University Rankings 2015
  • 243 THE World University Rankings 2018
  • 251 THE World University Rankings 2015-2016
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 293,030,524 mỗi year
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 18%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ