Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Royal College of Surgeons in Ireland

Dublin, Ireland
Rankings:
  • 385 THE World University Rankings 2014-2015
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 39,385,823 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 64%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Health and Medicine 8 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ