Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Trinity College Dublin

Dublin, Ireland
Rankings:
  • 138 THE World University Rankings 2014-2015
  • 71 QS World University Rankings 2014
  • 129 THE World University Rankings 2013-2014
  • 61 QS World University Rankings 2013
  • 78 QS World University Rankings 2015
  • 160 THE World University Rankings 2015-2016
  • 88 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 27,920,455 mỗi month
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế 27%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Creative Arts & Design 1 English Language 1 Law 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ