Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Trinity College Dublin

Dublin, Ireland
Rankings:
  • 138 THE World University Rankings 2014-2015
  • 71 QS World University Rankings 2014
  • 129 THE World University Rankings 2013-2014
  • 61 QS World University Rankings 2013
  • 78 QS World University Rankings 2015
  • 160 THE World University Rankings 2015-2016
  • 88 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 27,570,076 per month
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế 27%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 5 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 English Language 1 Health and Medicine 1 Law 2

Liên hệ

Chia sẻ