Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University College Dublin

Dublin, Ireland
Rankings:
  • 233 THE World University Rankings 2014-2015
  • 139 QS World University Rankings 2014
  • 161 THE World University Rankings 2013-2014
  • 139 QS World University Rankings 2013
  • 154 QS World University Rankings 2015
  • 176 THE World University Rankings 2015-2016
  • 168 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 25%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Business, Management 5 Health and Medicine 1 MBA 1

Liên hệ

Chia sẻ