Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Limerick

Limerick, Ireland
Rankings:
  • 517 QS World University Rankings 2018
  • 537 THE World University Rankings 2018
  • 101 THE Young University Rankings 2017
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 18,613,636 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 130

Accounting & Finance 8 Agriculture Studies 2 Applied, Pure Sciences 30 Architecture, Building 4 Aviation 3 Business, Management 11 Computer Science, IT 9 Creative Arts & Design 23 Education and Teaching 10 Engineering 20 English Language 2 Health and Medicine 13 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 17 Law 6 Mass Communication & Media 6 Sports Science 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ