Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Waterford Institute of Technology (WIT)

Waterford, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 39,385,823 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Health and Medicine 2 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Sports Science 1

Liên hệ

Chia sẻ