Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Rankings:
  • 5 SETARA 2017
  • 5 SETARA 2011
  • 5 SETARA 2013
  • Rated 5 Stars in 4 QS Categories: Employability, Teaching, Inclusiveness and Facilities
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,181,818 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 58%
Loại trường Tư thục

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 75

Accounting & Finance 16 Applied, Pure Sciences 2 Architecture, Building 1 Business, Management 22 Computer Science, IT 29 Creative Arts & Design 3 Engineering 11 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 4 Mass Communication & Media 6 MBA 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ