Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Rankings:
  • 5 SETARA 2017
  • 5 SETARA 2011
  • 5 SETARA 2013
  • Rated 5 Stars in 4 QS Categories: Employability, Teaching, Inclusiveness and Facilities
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,181,818 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 58%
Loại trường Tư thục

Về Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Các kháo học có sẵn 75

Accounting and Finance 16 Applied and Pure Sciences 2 Architecture, Building & Planning 1 Business and Management 22 Computer Science and IT 29 Creative Arts & Design 3 Engineering 11 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 4 Mass Communication & Media 6 MBA 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ