Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
  • Đánh giá 5 SETARA 2017
  • Đánh giá 5 SETARA 2011
  • Đánh giá 5 SETARA 2013
  • Đánh giá 5 QS University Rankings : Asia 2016 / 17
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,181,818 mỗi month
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 58%
Loại trường Tư thục

Về Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 57

Accounting and Finance 12 Applied and Pure Sciences 1 Architecture, Building & Planning 1 Business and Management 13 Computer Science and IT 27 Creative Arts & Design 3 Engineering 8 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 4

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ