Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

INPENS International College

Kuala Selangor, Selangor, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 6,734,330 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 8

Accounting & Finance 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Engineering 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ