Cử nhân Vật lý Trị liệu

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 7
Total tuition fee (local)
USD 22,211
Total tuition fee (foreign)
$ 22,748

Yêu cầu đầu vào

 • Dự bị Đại học INTI: Hoàn thành khóa Dự bị Đại học trong Khoa học với CGPA ít nhất là 2.5 trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • STPM: Đỗ CGPA với  2.5 trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • UEC: 5B với B5 trong  Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • A Level: Đỗ CGPA với 2.5 bao gồm điểm C trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • SAM / NSW(HSC) / TEE / Năm 12 tại Úc: ATAR/ TER 70 bao gồm điểm B/ Band 3 trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • Dự bị Đại học Canada: 65% tổng điểm trong bất kỳ 3 môn khoa học bao gồm điểm B trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • Khoa học Đầu vào: Đỗ với CGPA 2.5 bao gồm điểm B trong Sinh học hoặc Vật lý và Hóa học
 • Văn bằng INTI hoặc tương đương: Văn bằng Vật lý Trị liệu với CGPA 2.75 hoặc Văn bằng Vật lý Trị liệu với CGPA nhỏ hơn 2.75 và 3 năm kinh nghiệm làm nhà vật lý trị liệu có thể miễn trừ đến 30% tổng giờ tín dụng
 • Các chứng chỉ tương đương được công nhận bới Chính phủ Malaysia (Xin liên hệ với Đại học Quốc Tế INTI)

Chương trình đào tạo

Năm 1

 • Cơ thể học
 • Tính chuyên nghiệp y tế
 • Cơ chế sinh học
 • Cấp cứu và Trường hợp khẩn cấp
 • Sinh lý học
 • Giải phẫu Cơ xương
 • Khoa học phong trào
 • Tâm lý học Đại cương

Năm 2

 • Vật lý Trị liệu 1
 • Vật lý Đại lý 1
 • Vật lý Trị liệu 2
 • Vật lý Đại lý 2
 • Thực hành dựa trên Bằng chứng trong Vật lý Trị liệu
 • Thống kê sinh học và phương pháp nghiên cứu sức khỏe
 • Dược học trong Vật Lý Trị Liệu
 • Thực hành Lâm sàng 1
 • Bịnh lý học
 • Tập luyện Sinh lý học và Đơn thuốc
 • Trị liệu Bằng tay

Năm 3

 • Khoa Cơ xương khớp Lâm sàng
 • Phẫu thuật
 • Vật lý trị liệu thần kinh
 • Vật lý trị liệu cơ xương
 • Thần kinh học lâm sàng
 • Khoa học lâm sàng tim mạch
 • Vật lý trị liệu trong Sức khỏe phụ nữ
 • Vật lý trị liệu tim mạch
 • Vật lý trị liệu lão khoa
 • Vật lý trị liệu nhi khoa
 • Vật lý trị liệu thể thao

Năm 4

 • Luận án 1 & 2 (bắt buộc)
 • Thực hành lâm sàng 2
 • Thực hành lâm sàng 3
 • Thực hành lâm sàng 4
 • Thực tập lâm sàng

Khóa học tự chọn (chọn 1):

 • Phục hồi chức năng Cộng đồng
 • Vật lý trị liệu trong y tế lao động
 • Khóa học tiếng Anh
 • Tiếng Anh Đại học
 • Các khóa học Kỹ năng mềm 
 • Kỹ năng tư duy tranh biện
 • Doanh nhân

Đối tượng MPW

 • Bahasa Kebangsaan A / B
 • Nghiên cứu Malaysia
 • Nghiên cứu Hồi giáo / Giáo dục Đạo đức

Chia sẻ