Văn bằng Kỹ thuật Cơ khí

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 8
Total tuition fee (local)
USD 9,727
Total tuition fee (foreign)
USD 11,095

Yêu cầu đầu vào

Mời tham khảo Đại học Quốc tế INTI

Chương trình đào tạo

Năm 1

 • Hóa học
 • Tiếng Anh Kỹ thuật
 • Toán Kỹ thuật 1
 • Vật lý
 • Giới thiệu về Hệ thống Máy tính & Lập trình C ++
 • Vẽ Kỹ Thuật
 • Tĩnh học Kỹ thuật
 • Toán Kỹ thuật 2
 • Cơ học Vật liệu
 • Động lực học Kỹ thuật
 • Cấu trúc và thuộc tính của Vật liệu
 • Toán Kỹ thuật 3

Năm 2

 • Cơ khí Máy móc
 • Hội thảo Công nghệ & Hội thảo Thực hành
 • Vẽ Kỹ Thuật 2 - Kỹ sư Cơ khí
 • Thiết kế Link kiện Máy tính
 • Nhiệt động lực học Kỹ thuật 1
 • Cơ học Chất lỏng 1
 • Nhiệt động lực học Kỹ thuật 2
 • Cơ học chất lỏng 2
 • Nền tảng của tổ chức kinh doanh
 • Nguyên tắc cơ bản Điện
 • Máy móc điện & Điều khiển
 • Dự án - Kỹ sư cơ khí

Chia sẻ