Chương trình chuyển giao Anh Bằng(Luật)

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 8
Total tuition fee (local)
USD 11,682
Total tuition fee (foreign)
USD 12,545

Yêu cầu đầu vào

 • SPM / O Level - 3 C trong bất kỳ môn nào (bao gồm tiếng Anh)
 • AND bất kỳ những thứ sau trong một lần thi:
 • A Level - 2 điểm đỗ  E, E
 • UEC - 5 B
 • Năm 12 tại Úc / NSW HSC / AUSMAT -  ATAR ít nhất  55
 • SAM - ATAR ít nhất 50
 • Dự bị Đại học Canada - Đỗ 5 môn với ít nhất 50%
 • STPM - 2 điểm đỗ từ điểm A đến C hoặc CGPA 2.0 in một lần thi bao gồm Thi Đại Cương
 • Kết quả Khóa học Đầu vào từ các trường đại học địa phương - Đỗ tất cả điểm từ A đến C

Khả năng tiếng Anh

 • Sinh viên được yêu cầu đạt được tối thiểu 6.5 trước khi chuyển tiếp sang các trường Đại học UK và Úc.

Chương trình đào tạo

Năm 1:

 • Luật hiến pháp & hành chính
 • Luật hợp đồng
 • Luật hình sự
 • Hệ thống luật pháp Anh
 • Kỹ năng pháp lý I
 • Nguyên tắc chung của Luật Malaysia

Năm 2:

 • Luật Vi Phạm Pháp Luật
 • Luật đất đai
 • Kỹ năng pháp lý II
 • Nguyên tắc chung của Luật Malaysia II

Môn học tự chọn

 • Luật CNTT (Luật điện tử)
 • Luật chứng cứ
 • Công pháp Quốc tế
 • Luật công ty

Chia sẻ