Foundation in Creative Multimedia

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 31,943,794

Chia sẻ