Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Universiti Teknologi Malaysia School of Professional And Continuing Education (UTMSPACE)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 18%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 28

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 6 Architecture, Building 9 Business, Management 2 Computer Science, IT 3 Engineering 13 Humanities & Social Sciences 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ