Bachelor of Business Administration (Islamic Financial Planning) (Honours)

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 3 Tháng 7 Tháng 11
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ