Master in Management

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 9
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ