Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Leiden University

Leiden, South Holland, Hà Lan
Rankings:
  • 67 THE World University Rankings 2013-2014
  • 64 THE World University Rankings 2014-2015
  • 75 QS World University Rankings 2014
  • 74 QS World University Rankings 2013
  • 95 QS World University Rankings 2015
  • 67 THE World University Rankings 2015-2016
  • 109 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 8

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ