Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Tilburg University

Hà Lan
Rankings:
  • 367 QS World University Rankings 2014
  • 244 THE World University Rankings 2013-2014
  • 300 THE World University Rankings 2014-2015
  • 373 QS World University Rankings 2013
  • 293 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 31,508,659 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 5 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 3 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ