Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Auckland Institute Of Studies

Auckland, New Zealand
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 30,769,054 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 70%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Engineering 4 Hotel Management & Hospitality 6 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ