Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Eastern Institute of Technology

Aligarh, New Zealand
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 18,922,968 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 3%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Business, Management 4 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ