Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Wellington Institute of Technology

Wellington, New Zealand
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt ₫ 32,307,507 per month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Engineering 4 Hotel Management & Hospitality 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ