Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Alfaisal university

Riyadh, Saudi Arabia
Rankings:
  • 68 QS University Rankings: Asia 2018
  • 151 THE Young University Rankings 2017
  • 501 THE World University Rankings 2018
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 34%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Architecture, Building 2 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Engineering 3 Health and Medicine 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ