Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Arab East Colleges

Riyadh, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 15

Accounting & Finance 3 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Education and Teaching 4 Law 4 MBA 2

Liên hệ

Chia sẻ