Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Effat University

jeddah, Saudi Arabia
Rankings:
  • 3 QS Stars University Ratings
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 13%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Accounting & Finance 1 Architecture, Building 1 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Engineering 2 English Language 2 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Chia sẻ