Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

King Faisal University

Eastern Province, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 15

Accounting & Finance 3 Agriculture Studies 2 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 7 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Engineering 1 Health and Medicine 2 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ