Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Majmaah University

Riyadh, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 15

Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Education and Teaching 1 Engineering 1 English Language 1 Health and Medicine 4 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Chia sẻ