Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Prince Mohammed bin Fahd University

Eastern Province, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 12

Accounting & Finance 2 Architecture, Building 1 Business, Management 4 Computer Science, IT 2 Engineering 7 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ