Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Prince Sultan University

Riyadh, Saudi Arabia
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Accounting & Finance 2 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ